TİROİT HASTALIKLARI VE GOİTER

tiroid_once

Tedaviden önce

tiroid_sonra

Tedaviden sonra


Akupunkturun bütün hormonsal hastalıklarda denge tedavisi olduğu için tiroidin noksanlığı ve fazlalığı gibi hallerde etkili olmaktadır. Tiroit hormonları bakıldığı  zaman bu hususlar göz önüne alınacaktır.
A:Tyroid hormonları noksan fakat organ bayağı büyüktür
B:Tyroid hormonları normal fakat organ bayağı büyüktür
C:Tyroid hormonları fazla organ boyu büyüktür
D:Tyroid hormonları fazla fakat organ bayağı küçüktür.
Bu sebeple sadece hormonların durumuna göre karar vermeyip syntigrafik tetkik veya vetratonik tetkik yapılmalıdır. İyi bir teşhis ten sonra akupunktur da alınan neticeler oldukça güldürücü ve başarılı olmaktadır.

Şeker hastalarındaki tiroit bozuklukları kilolu hastalarda dengesizlikler ve ruhsal dengesizlikler  ve anoreksıyalarda göz önüne alınarak birçok hastada tiroit tetkik ve tedavileri  yapmanın önemine işaret etmek gerekir.
Bazı bağırsak problemlerinde tiroit dengesi etkili olmaktadır. Bu sebeple tiroit tedavi noktasının çok iyi kullanmalıyız. Hemen önemle belirtelim ki LAZER VE MAGNETİK ALAN tedavileri kesinlikle yapılmamalıdır.