Reaktif Hipoglisemi

Şeker Hastalığında önemli bilgiler

Şeker hastalığı teşhisinde glycose tolerans testi (şeker yükleme testi) yapılmadan sağlıklı bir teşhis konulamaz ve tedavi başarılı olamaz. Glycose tolerans testine bakarak 6 çeşit şeker hastalığı olduğunu görüyoruz.

1-      Yüksek başlayıp yükselerek devam eden tip

2-      Yüksek başlayıp 3 saat sonra normalin altına düşen tip (Akupunkturdan faydalanan tip)

3-      Normal başlayıp 2 saatte yükselip yüksek devam eden tip.

4-      Normal başlayıp 2 saatte yükselip 3. Saatte normalin altına inen tip (Akupunktur yararlı oluyor)

5-      Normal başlayıp hiç yükselmeden devam eden tip

6-      Normal başlayıp devam eden 3. Saatte normalin altına inen tip(Akupunktur tedavisine cevap verebiliyor)

Şimdi ; bunları bilerek tedaviyi, diyeti ve ilacı hastaya göre belirlemek gerekir.

Yüksek başlayıp normalin altına düşen reaktif hipoglisemide, ilaç şekeri düşüreceği için ters bir etki görülebilir.

Normal başlayıp yükselen sonra hipoglisemi olan tipin rejimi ve ilaç uygulaması çok özel olacaktır.

Son bilgilere göre insülinin üretilmesinin sadece Pankreastan olmayıp akçiğer, mide, karaciğer ve böbreğinde rolü olduğu anlaşılmıştır. Akupunkturun YIN ve YANG dengesini düzelterek bu üretimlerini normalleştirdiği anlaşılmaktadır. Kasların faaliyetlerinin insülin dengesi üzerindeki rolü bellidir. Akupunktur buna da yardımcı olmaktadır.

Akupunkturun başarısı insüler sistemin cevap vermesine bağlıdır. Ayrıca Pankreas reaksiyonunun düzelmemesi sinir sisteminin salgıladığı acetin kolin, ince barsağa geçen gıdaların etkisi ile salgılanan kolesistokinin ve ince barsağa asitli gıdaların etkisi ile salgılanan sekterin etkisine de bağlıdır. Aşırı karbonhidrat, aşırı protein ve aşırı asitli maddeler de sistemi etkilemektedirler. Glycogen şeklinde depo edilen maddeler  yağlara dönüşür  ve yağlar da insülin salgısını arttırır. O halde başarı için yağların da ertilmesi gerekir.Lokal Akupunktur iğneleri bu konuda iyi bir yardımcıdır. Amino asitlerin proteine çevrilmesinde insülinin etkisini de göz önüne almak gerekir.

İnsülin salgısını etkileyen faktörleri özetlersek;

-Artmış kan glycozu
-Kanda amino asitlerin artışı
-Gastro intestinal hormonlar (gastrin, kolesistokinin, sekterin, peptit)
-Glukogon, büyüme hormonu
-Kortizol
-Parasempatik uyarı (Acetil kolin)(üzüntü, sinirlenme)
-B adrenerjik Aktivite
-Şişmanlık
-Bazı ilaçlar (sülfonik üre gibi)
-Leptin (Negatif etki), somatostatin, alfa arenerjik etki

Diabet konusu çok uzun ver karmaşıktır. Bazı hormonlar birbirini ters etkilerler.
Bu arada tyroid hormonları ve cinsel hormanların etkileri de çok önemli olarak etüd edilmeli ve diabete olan etkileri göz önüne alınmalıdır.

Sonuç olarak Akupunkturun her bir faktördeki düzenleyici etkisi YİN ve Yang sisteminin ayarlanması ile meydana gelmektedir.

Şunu da hemen belirtelim ki hastaların ancak %30 unda tam bir düzelme  ve başarı elde edilmekte, %10 unda oldukça başarılı olunmakta, %60 ında ise başarı sağlanamamaktadır.