REAKTİF HİPOGLİCEMİ VE DÜŞÜK ŞEKER HASTALIĞIN’DA NUZHET ZİYAL’İN ÖZEL BULUŞU

REAKTİF HİPOGLİCEMİ VE DÜŞÜK ŞEKER HASTALIĞIN’DA NUZHET ZİYAL’İN ÖZEL BULUŞU

Obezite tedavisi için baş vuran hastaların muayenesin de özel dedektörle beden’den ve kulaktan şeker dengesizliği şüphesi bulduğum bütün hastalar da glycose tolerans testi yaptırdım.

Dedektörlerin bulduğu dengesiz glycemi hastaları’nın %98’in de şeker dengesi’nin bozuk olduğu labratuar tetkikleriyle ortaya çıktı. 300 hasta’nın 285’in de oral glıkoz tolerans (ogtt)testi normal değildi. Bunların %60’ı hipoglisemi %40’ı hiperglisemi olarak bulundu.

Hipoglisemi tespit edilen 175 hasta’nın reporları’nın tetkikin de en az 7 çeşit hipoglisemi grafiği görülüyordu. Bu hipoglycemik grafiklerin 7 çeşidi şu şekilde:

1-Normal başlayıp yükselen ve normalin altına düşen tip.
2-Yüksek başlayıp 1 ve 2’ci saatte yükselip sonra düşen tip
3-Normal başlayıp 1’ci saatte yükselip hemen düşen tip
4-Normal başlayıp yarım saatte yükselip normalin altına düşen tip
5-Normal başlayıp hiç yükselmeyen tip.
6-Yüksek başlayıp 3 saat sonra normalin altına düşen tip.
7-Düşük başlayıp biraz yükselip normalin altına düşen tip

Diabet tedavisi bütün tıbbi kitaplarda görülmektedir. Ancak Hipoglisemi’nin benim bulduğum 7 tipi sınıflandırılmadığın dan uygulanan tedavi de sanki bir tip hipoglisemi varmış gibi yapıldığından hastalar yeterli tedavi alamamaktadır.

Ben uzun yıllar çalışmalarım da hasta tedavilerini bu 7 çeşit hipoglisemi tedavisin de dedeksiyonla noktaları arayıp her tip için özel tedavi olanakları bulmaya çalıştım. Ben bu 7 tipi tespit ettikten sonra bu hastalarda hipoglisemi de etkin olan

1-Tyroid
2-Mide
3-Karaciğer
4-Kaslar
5-Böbrek
6-Pankreas
7-Kalın Bağırsak organları’nın ying ve yang dengesine yönelik noktalarını kullanarak hastaya yardımcı oldum.

Sonuç olarak Akupunkturun ana felsefesi olan denge düzeltilmek prensibine uygun olarak reaktif hipoglisemi’nin (düşük şeker) hastaların da tedavi özellikleri bulmuş ve tedavi prensiplerini tayin etmiş oluyorum.

Ph.D.Dr. Nüzhet Ziyal