GASTRİT VE KOLİT ÜLSER:

Tedavisi en zor hastalıklardandır.Çünkü devamlı yiyip içmekle Sistem her an negatif etki altındadır.

Ayrıca tip digestive ve rektal hastalıklardan en cok etkilenen organlardır.

Bunlara rağmen akupunktur tedavisinde ülser,gastirit ve kolit ülserde etkili bir yardımcı tedavi yolu olmaktadır.Buna ilaveten şeker dengesi gibi ihtimalleride gözden uzak tutmamalı ve ilaçlardan yardım alınmalıdır.

Antibiyotiklere ihtiyaç varsa en etkili olarak şu anda antepsin   iyi bir yardımcıdır.

Haftada 2 günden az olmamak şartı ile 25-30 seans uygulanırsa neticeden memnun kalınır.

Kudret narı da iyi bir destekleyicidir.