Astım

AKUPUNKTUR İLE ASTIM TEDAVİSİ

Bronşiyal Astım zaman zaman tekrar eden nefes darlıkları ile kendini gösteren bir hastalık halidir. Vagus sinüs kompleksi uyarılmış gibi görülür. Ekspirasyon güç ve uzundur. Kriz geçerken köpüklü, yapışkan bir balgam çıkar. Kriz geçince hasta kendini iyi hisseder. İleri senelerde bronşektaziler, amfizem ve kardiyak problemler başlar. Çok defa burun şikayetleri vardır. Astım genellikle allerjik bir hastalıktır. Ülkemizde Pnömonilerden sonraki toxi-allerjik zeminin Astım yaptığı oran yüksektir.

Biz bu yazımızda astımdan bahsetmeyeceğiz. Kitabımızda bu konu gereğince uzun anlatılmıştır. Bronşiyal Astım hastalığında etki bir tedavi yöntemi olan Akupunktur’dan bahsedeceğiz. Akupunktur tedavisi komplikasyonsuz, kortizonsuz astım hastasında % 94 şifa ile sonuçlanan ve bu sonuca çok kısa sürede ulaşılan bir yöntemdir. Bu yüzde doksan dört rakamı 100 hastanın 94’ ünde yüzde yüz şifa anlamına geliyor. Akupunktur vücutta bazı noktaları uyararak canlını bio regüler gücünü harekete geçiren ve bozuk olan ying/yang dengesini düzelterek onarımı gerçekleştiren bir yöntemdir.5000 yıldır var olduğu bilinen bu metod zamanımıza kadar değişmeden ulaşan en eski bilim olarak tanınıyor. Vücutta varlığı bilinen 1000 kadar noktanın 400 tanesinin şu anda hangi hastalık için uyarılması gerektiğini biliyoruz. Bu noktaların uyarılması ile kalkan impulslar beyin korteksinde mevcut trilyonlarca hücreden gerekenlere ulaşıyor, oradan kalkan nörotransmitterler hasta organ ve hücrelere dönerek şifayı temin eden onarımı yapıyorlar. Sağlık Bakanlığı 1991’de yayınladığı yönetmelikle, Akupunkturu bilimsel tedavi metodu olarak kabul etmiştir

1. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Akupunkturu bilimsel yöntem olarak kabul etmiş ve kalkınmakta olan ülkelere özellikle önermiştir.
2. T.T.B. listesine alınmıştır.
3. S.S.K. listesinde vardır.
4. Sağlık Bakanlığı Akupunktur Yüksek Kurulu Astım tedavisi metodu olarak kabul etmiştir Hasta hakları yönetmeliğinde devlet; bilinen metodlarla iyileşmeyen hastaların diğer yöntemlerle tedavisi gereğini kabul etmiştir. Astımın ilaçlarla ve diğer yöntemlerle kesin tedavisi olmadığına göre, Akupunktur en kısa, en etkili ve en ekonomik yöntemdir.

Biz şu anda hastanemizde hastaları ayaktan ve yatarak tedavi edebiliyoruz. Yatarak tedavi sonucu çok daha kısa ve verimli oluyor. Bir defa bile tetkik etmeden karşı çıkmanın bilime ters düşeceğini vurgulamak istiyorum. Arşivlerimiz isteyen hekimlerin bilimsel araştırmalarına açıktır. Amacımız hastalarımızın en kısa yoldan en iyi şekilde tedavisi olduğuna göre, hangi tedavi metodu(mesele ilaç, ameliyat, ayurveda, akupunktur) gerekli ise hekimin onu değerlendirip uygulamasının gerçeğini vurgulamak istiyorum.

Aşağıda akupunktur tedavisi görmüş astımlı bir hastanın tedaviden önce ve sonra göğüs röntgenlerini görmektesiniz.