Akupunkturla ilgili 5 soru 5 cevap

1.Akupunktur tedavisi ne demektir ?

Akupunktur etkin , basit , emniyetli ve ekonomik bir tedavi metodudur. İlaçlarda gördüğümüz yan etkilere sahip değildir. Geçici ve palyatif bir tedavi metodu değil hastalığı kökünden tedavi eden bir metotdur. Akupunktur , organizmayı hastalık döneminden önceki normal fonksiyon durumuna döndürebilmek için kullandığımız etkin ve radikal bir tedavi metodudur. Akupunktur tevdisi ile organizma , ilaç almadan kendi imkanları ile yaralarını sarmasını öğretir. Bu aynen aşı ile sağlanan bağışıklıkta olduğu gibi çoğu zaman bellekte kalır. Sonuç olarak akupunktur hastalık belirtilerine değil , sebebe yönelik bir tedavi metodudur.

2.Akupunktur tedavisi nasıl bir felsefe üzerine oturtulmuştur?

Eski Çin filozofisine göre hastalık vücuttaki Ying ve Yang dengesinin bozulmasından ileri gelir. Yin negatif , Yang pozitif güçleri temsil eder. Hastalık halinde bu iki güçten birisi diğerine göre baskın duruma geçtiği düşünülür. Normal sağlıklı kişilerde bu iki güç arasında dengeli bir uyum vardır. Bu gücün dengelenmesi seçilmiş akupunktur noktalarının iğnelenmesi ile gerçekleştirilebilir. Klasik Çin tıbbında insan , yaşanan evrenin bir parçası olarak kabul edilmektedir.Yani insan kainatta bu mikrokosmosdur. Evrende her şeyin içinde var olan üniversal enerji insan vücudunda da mevcuttur. Bu esrarengiz kuvvet her şeyin kaynağıdır. Ve “Chi” adı verilir. İnsan vücudunda meridyen adı verdiğimiz kanallarda dolaşan bu enerji yukarıda belirtildiği gibi vücutta dengeli bir şekilde yayılmıştır. Şayet bu denge bozulursa insan hastalığa yakalanabilir. İşte akupunktur bu enerji yollarında herhangi bir şekilde oluşan enerji dolaşım engelini kaldırarak zaten organda mevcut olan iç dengeyi düzene sokan bir tedevidir.

3.Akupunktur noktalarına batırılan iğneler hastalıkları nasıl iyileştiriyor ?

İnsan vücudu iç alemdeki anormal gidiş ve fonksiyonlardaki sapmaları, bozukluk ve hastalıkları dış aleme yansıtan bir aynaya sahip bulunmaktadır. Bu yansıtma meridyen üzerinde bulunan akupunktur noktaları vasıtası ile olmaktadır. Akupunktur noktalarından başlattığımız uyaranlarla , organizmanın hemen her yerine ulaşabilecek haberler iletebiliyoruz. Bu iletişim , akupunktur noktasını oluşturan hücrelerden başlıyor ve bu lokal hücresel uyarılar sinir terminallerine ve oradan da beyine ulaşıyor. Beyine ulaşan bu uyaran tekrar beyin tarafından erekli organlara ulaştırılıyor. Uyaranların ulaşması ile de organ ve uzuvlardaki enerji dengesi düzelerek normal yaşam tarzı geri geliyor yani hastalıklar iyileşiyor.
Aslında organizmayı üst düzeyde çalışan bir bilgisayara benzetebiliriz. Akupunktur noktaları da bilgisayarın klavyesi gibidir. İyi bir akupunkturist program yazar ve akupunktur noktaları vasıtası ile bilgisayarı yani beyini , programlarsa hastalıklara karşı müspet bir cevap alabilmektedir. Bundan da anlaşılacağı üzere akupunktur etkisini başlattığımız noktalar rastgele cilt noktaları değildir. Bu noktalardan kaldırılan uyaranlarla vücudun istenilen organlarında arzu edilen reaksiyonlar başlatılabilmektedir. Netice olarak vücutta enerji dengesizliğine bağlı olarak ortaya çıkan hastalık belirtileri enerjinin düzeltilmesi ile ortadan kalkmatadır.

4.Akupuntur tedavisi ne zamandan beri kullanılmaktadır ve ilk defa nerede bulunmuştur?

Çin ve uzak doğu ülkelerinde 5000 yıldan beri bilinmekte olan akupunktur tedavi yöntemi modern batı tıbbı tarafından 2. Dünya Savaşı’ndan sonra tanınmıştır. Son 50 yıldır akupunktur 5000 yıllık geçmişindeki esrarengizliğinden, bilinmezliğinden sıyrılmış ve karanlıkta doğan bir güneş berraklığına ulaşarak önlenemez yükselişine başlamıştır. Akupunktur tedavi ve uygulama metotları 5000 yıldan beri değişmez ve sağlık konusunda işlevini mükkemelen yerine getirirken batı tıbbından teoriler , yıldan yıla değişerek değişen kadın modası gibi sık sık değişime uğramaktadır. Batı tıbbının tarihine bakıldığı zaman daha önce kullanılmış ve sonra reddedilmiş veya terkedilmiş teorilerle dolu bir çöplüğü andırır.
Akupunkturun sağlamış olduğu başarı bütün dünyada ilgi uyandırmıştır. Son yıllarda batı dünyası akupunktur konusunda ilmi araştırmaları ile akupunktur tedavisinin etkinliği kanıtlanmış ve güvenceli bir tedavi metodu haline gelmiştir. Bugün başta Avusturya , Almanya , Fransa ve İngiltere olmak üzere pek çok ülkede akupunktur öğretim sistemleri geliştirilmiş enstitü ve akademiler kurulmuştur.30 – 35 yıldan beri yurdumuzda da uygulanmakta olan ve son zamanlarda popüler hale gelen bu tedavi yöntemi gittikçe ilgi ve alaka uyandırmıştır. Ancak akupunkturun tam bilimsel olarak uygulaması bundan 20 yıl önce değerli hocam Dr. Nüzhet Ziyal tarafından ülkemizde başlatılmıştır.

5. Akupunkturla her türlü hastalık tedavi edilebilir mi ?

Organizmada kalıcı değişikliklere neden olmayan tüm hastalıklar akupunkturla tedavi edilme olasılığına sahiptirler. Akupunktur mucize bir tedavi yöntemi değildir, sadece iyi uygulandığı zaman iyi neticeler alınan bir tedavi metodudur. Bugün en az 60 çeşit hastalığı akupunktur ile tedavi edebiliyoruz. Hatta akupunkturla bugün batı tıbbının tedavi edemediği astım , migren ve adale hastalığı gibi bir çok hastalık tedavi edilebiliyor.

Akupunktur dergisi , Yıl 1990 Sayı 5